Ventilatiesystemen

Het is belangrijk om niet alleen de luchtbehandelingskast met filters of ventilators, maar ook de rest van het ventilatiesysteem te onderhouden. Dit verbetert de luchtdoorstroming, verminderd de vorming van bacteriën, virussen en schimmels, denk hierbij onder andere aan Covid-19, en verlengd de levensduur van de installatie.
Gevolg hiervan: een verbetering van het leef-/werkklimaat, een reducering van het ziekteverzuim en een aanzienlijke energiebesparing.

Ventilatiesystemen raken na verloop van tijd vervuild. De vervuilingsgraad is afhankelijk van het gebruik, aanwezigheid van inwendige isolatie in de luchtkanalen/LBK die “verpulvert”, de manier van filteren en eventuele corrosievorming in het systeem.

Het reinigen van luchtkanalen kan gebeuren d.m.v.:

  • een borstelmethode (mechanisch)
  • een perslucht methode (pneumatisch)
  • hogedrukreiniging (spoelen)

Afhankelijk van de vervuiling en de toepasbaarheid wordt voor een bepaalde reinigingsmethode gekozen.